Dr. Öğr. Üyesi NURHAN ÖZPANCAR NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi NURHAN ÖZPANCAR

T: (0282) 250 3114

M nozpancar@nku.edu.tr

W nozpancar.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Sağlık Yüksekokulu
Bölüm:Hemşirelik
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ (DR)
Öğrenim Yılları: 2010-2013
Tez: Hipertansiyonu olan hastalara hemşire tarafından verilen eğitimin tedaviye uyuma etkisi (2013)
Yüksek Lisans
Üniversite: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:HEMŞİRELİK (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 2003-2005
Tez: Hipertansiyonu olan hastaların yaşam kalitesinin belirlenmesi (2005)
Lisans
Üniversite: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:HEMŞİRELİK PR.
Öğrenim Yılları: 1996-2000
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK YÜKSEKOKULU / HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ / HEMŞİRELİK PR.
2014-
Öğr. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
2011-
Öğr. Gör. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
BURSA SAĞLIK YÜKSEKOKULU / HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
2007-2011
Öğr. Gör. HİTİT ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK YÜKSEKOKULU / HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
2001-2007
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Klinik Hemşiresi BAYINDIR HASTANESİ 2000-2001
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sağlık Bilimleri Temel Alanı / Dahili Hastalıklar Hemşireliği
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ZUHUR Ş., ÖZPANCAR N., İnsülin Pompa Tedavisi Takibinde Özyönetim Desteği Ve Diyabetlinin Güçlendirilmesinde McGill Hemşirelik Modeli:Bir Olgu Örneği, Diyabet Obezite Ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu, cilt 9, ss. 7-14, 2017.
Vaka Takdimi
2. ZUHUR Ş., ÖZPANCAR N., Türkiye’de Kronik Hastalık Yönetiminde Hemşirelik Modellerinin Kullanımı:Sistematik Derleme, Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, cilt 19, ss. 57-74, 2017.
Derleme Makale Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) ,TR dizin
3. VARDAR İNKAYA B., BULANTEKİN DÜZALAN Ö., ÖZPANCAR N., DİYABETLİ HASTALARDA HASTALIĞI KABULÜN ÖZBAKIM AKTİVİTELERİNE ETKİSİ, DİYABET OBEZİTE VE HİPERTANSİYONDA HEMŞİRELİK FORMU, cilt 8, ss. 1-8, 2016.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
4. ÖZPANCAR N., Hipertansiyonda Kanıta Dayalı Bakım Uygulamaları, Turkish Journal of Cardiovascular Nursing, cilt 7, ss. 1-10, 2016.
Erişim Linki
5. ÖZPANCAR N., Hipertansiyon Yönetiminde Hemşirenin Rolü, Sağlıkla Hemşirelik Dergisi, ss. 22-24, 2016.
Endekste taranmıyor
6. ÖZPANCAR N., BOSTANOĞLU H., Hipertansiyonu Olan Hastalarda Yaşam Kalitesinin Belirlenmesi., Nefroloji Hemşireliği Dergisi, ss. 75-89, 2013.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
7. ÖZPANCAR N., pakyüz çınar s., Hipertansiyonu Olan Hastalarda Vaka Yönetiminin Beden Kitle İndeksi ve Kan Basıncına Etkisi, Diyabet, Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu, cilt 5, ss. 46-60, 2013.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
8. YILDIZ H., ÜNSAL AVDAL E., ÖZPANCAR N., ÇİNAR GÖKDERE H., ZENGİN S., DİRİK G., Okul - Hastane İşbirliği: ?Diyabetik Ayak Bakım Yönergesi?, Diyabet, Obezite Ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu, cilt 2, ss. 59-63, 2010.
Endekste taranmıyor
9. ÖZPANCAR N., BOSTANOĞLU H., doğan n., Sessiz Katil:Hipertansiyon, Sendrom Dergisi, cilt 22, ss. 68-72, 2010.
Endekste taranmıyor
10. ÖZPANCAR N., VATANSEVER N., AKANSEL N., AYDINOĞLU N., Hemşirelik 1. Sınıf Öğrencilerinin Hemşirelik Mesleği İle İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi, Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt 12, ss. 9-17, 2008.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
11. ÖZPANCAR N., BOSTANOĞLU H., Hipertansiyon Ve Yaşam Kalitesi, Üniversite ve Toplum, cilt 8, 2008.
Endekste taranmıyor
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ÖZPANCAR N., BAŞTÜRK M., COŞKUNKAN U., COLORECTAL CANCER DIAGNOSIS DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS AND AWARENESS, Association of Therace Universities 1. International Health Sciences Congress (23.11.2017-25.11.2017).
Özet bildiri
2. ÖZPANCAR N., SEYİDOĞLU N., EVALUTAION OF NATURAL ADDITIVE SPIRULINA PLATENSIS ON LIFE QUALİTY, Association of Therace Universities 1. International Health Sciences Congress (23.11.2017-25.11.2017).
Özet bildiri
3. ÖZPANCAR N., ZUHUR Ş., LIFE QUALITY AND CHRONIC DISEASE MANAGEMENT IN DIABETES PATIENTS WITH HYPERTENSION, Association of Therace Universities 1. International Health Sciences Congress (23.11.2017-25.11.2017).
Özet bildiri
4. ÖZPANCAR N., BULANTEKİN DÜZALAN Ö., VARDAR İNKAYA B., OBESITY AND NUTRITION HABITS IN UNIVERSITY YOUTH: CAN BE EXCHANGEABLE?, Association of Therace Universities 1. International Health Sciences Congress (23.11.2017-25.11.2017).
Özet bildiri
5. ÖZPANCAR N., BULANTEKİN DÜZALAN Ö., VARDAR İNKAYA B., OLGUN N., HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERINDE YEME TUTUMUNUNTİP 2 DİYABET VE KARDİVASKÜLER RISK AÇISINDANDEĞERLENDIRILMESI, 5. Uluslararası, 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi (05.11.2017-08.11.2017).
Özet bildiri
6. ÖZPANCAR N., SERT H., HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN KRONİK HASTALIKLARIN BAKIMI KONUSUNDAKİ DÜŞÜNCELERİ, ICQH 2016 (24.11.2016-25.11.2016).
Özet bildiri
7. TOSUN KURTULUŞ Z., ÖZPANCAR N., HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL YENİLİKÇİLİK DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, ICQH 2016 (24.11.2016-25.11.2016).
Sözlü Bildiri
8. ÖZPANCAR N., Kanıta Dayalı Bakım Uygulamaları” (Hipertansiyonda Kanıta Dayalı Bakım Uygulamaları), 31. Ulusalararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi (24.10.2015-).
Davetli konuşmacı
9. KULAÇ B., ÖZPANCAR N., ALPSOY Ş., AKKOYUN D. Ç., GÜLER N., DEĞİRMENCİOĞLU H., KAVALCI K., Acute Pulmonary Embolısm Of Percutaneous Catheter,Embolectomy Seccessful Treatment Whit Case Report, 11th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery (UCCVS) (26.03.2015-29.03.2015).
Sözlü Bildiri
10. YILDIZ H., ÖZPANCAR N., ÇİNAR GÖKDERE H., ÜNSAL AVDAL E., Etik Açıdan Acil Biriminde Triyaj, 2.Uluslararası Tıp Etiği Ve Tıp Hukuku Kongresi (04.11.2009-07.11.2009).
Tam metin bildiri
11. ÇİNAR GÖKDERE H., ÜNSAL AVDAL E., YILDIZ H., ÖZPANCAR N., Organ Nakli Ve Beyin Ölümünde Etik İkilemler, 2.Uluslararası Tıp Etiği Ve Tıp Hukuku Kongresi (04.11.2009-07.11.2009).
Tam metin bildiri
12. ÖZPANCAR N., ÇİNAR GÖKDERE H., ÜNSAL AVDAL E., YILDIZ H., Sağlık Uygulamalarında Aydınlatılmış Onamın Önemi, 2.Uluslararası Tıp Etiği Ve Tıp Hukuku Kongresi (04.11.2009-07.11.2009).
Tam metin bildiri
13. ÜNSAL AVDAL E., YILDIZ H., ÖZPANCAR N., ÇİNAR GÖKDERE H., Tıp Etiğinde Yeni Etik Yaklaşımlar, 2.Uluslararası Tıp Etiği Ve Tıp Hukuku Kongresi (04.11.2009-07.11.2009).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. VATANSEVER N., ÖZPANCAR N., Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Organ Bağışına Yönelik Tutum Ve Davranışları, 11. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi (30.09.2019-04.10.2009).
Poster
2. ÖZPANCAR N., MALKOÇ F., ÖZKAN G., PREDİYALİZ HASTALARINDA RİSK FAKTÖRLERİ VE FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ, 34. uLUSAL NEFROLOJİ, HİPERTANSİYON, DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON KONGRESİ (18.10.2017-22.10.2017).
Özet bildiri
3. VARDAR İNKAYA B., BULANTEKİN DÜZALAN Ö., ÖZPANCAR N., DİYABETLİ HASTALARDA HASTALIĞI KABULÜN ÖZBAKIM AKTİVİTELERİNE ETKİSİ, 18. ULUSAL İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ (12.10.2016-16.10.2016).
Özet bildiri
4. ÖZPANCAR N., ÇETİN D., KEMOTERAPİ ALAN KANSER HASTALARINDA AĞRININ UYKU KALİTESİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, 18. ULUSAL İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ (12.10.2016-16.10.2016).
Özet bildiri
5. ZUHUR Ş., ÖZPANCAR N., TÜRKİYE’DE KRONİK HASTALIK YÖNETİMİNDE HEMŞİRELİK MODELLERİNİN KULLANIMI: SİSTEMATİK DERLEME, 18. ULUSAL İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ (12.10.2016-16.10.2016).
Özet bildiri
6. ÖZPANCAR N., AKBULUT G., YAŞLILARDA AĞRI DURUMUNDA AĞRI KESİCİ VE TAMAMLAYICI-ALTERNATİF TEDAVİ (TAT) KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ, 18. ULUSAL İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ (12.10.2016-16.10.2016).
Özet bildiri
7. ZUHUR Ş., ÖZPANCAR N., ELBÜKEN G., ZUHUR S. S., BİR 3. BASAMAK HASTANESİNDE DİYABETİK AYAK SORUNLARINI DEĞERLENDİRME SONUÇLARI, 52. ULUSAL DİYABET KONGRESİ (20.04.2016-24.04.2016).
Özet bildiri
8. ZUHUR Ş., ÖZPANCAR N., DİYABETTE İNSÜLİN POMPA TEDAVİSİ TAKİBİNDE ÖZ YÖNETİM DESTEĞİ VE DİYABETLİNİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE MCGİLL HEMŞİRELİK MODELİ;BİR OLGU ÖRNEĞİ, 52. ULUSAL DİYABET KONGRESİ (20.04.2016-24.04.2016).
Özet bildiri
9. ZUHUR Ş., ÖZPANCAR N., YILDIZ T., ELBÜKEN G., 3.Basamak Bir Sağlık Kurumunda Diyabetik Ayak Sorunlarını Değerlendirme Sonuçlarımız, 51. Ulusal Diyabet Kongresi (22.04.2015-26.04.2015).
Poster
10. ZUHUR Ş., ÖZPANCAR N., Diyabetik Ayak Bakımında Levine Koruma Modeli; Olgu Örneği, 51. Ulusal Diyabet Kongresi (22.04.2015-26.04.2015).
Poster
11. ZUHUR Ş., ÖZPANCAR N., Tip 1 Diyabette İnsülin Pompa Tedavisi Takibinde Ernestine Wiedenbach Yardım Sanatı Olarak Hemşirelik Uygulamaları Kuramı; Bir Olgu Örneği., 51. Ulusal Diyabet Kongresi. (22.04.2015-26.04.2015).
Poster
12. ÖZPANCAR N., ÇINAR PAKYÜZ S., Hipertansiyonu Olan Hastalarda Vaka Yönetiminin Beden Kitle İndeksi ve Kan Basıncına Etkisi, 16.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi (15.10.2014-19.10.2014).
Sözlü Bildiri
13. ÖZPANCAR N., ÇINAR PAKYÜZ S., Hipertansiyonu Olan Hastalarda Vaka Yönetiminin Tedaviye Uyum Ve Kronik Hastalık Bakımını Değerlendirme Üzerine Etkisi, 16.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi (15.10.2014-19.10.2014).
Poster
14. ÇELİK G., DURMAZ M., ÖZPANCAR N., Araştırma Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Öğrenci Hemşireler Hakkındaki Düşüncelerinin Değerlendirilmesi, 13.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (01.05.2014-03.05.2014).
Poster
15. DURMAZ M., ÇELİK G., ÖZPANCAR N., Hemşirelik Bölümlerinde Artan Kontenjanın Eğitimde Kalite Ve Etik Değerler Kazandırılması Üzerine Etkisinin İncelenmesi, 13.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (01.05.2014-03.05.2014).
Poster
16. ÇELİK G., DURMAZ M., ÖZPANCAR N., Hemşirelik Öğrencilerinin Klinikte Çalışma Koşulları Ve Yaşam Şartları Nedeniyle İdrar Yolu Enfeksiyonu Görülme Durumlarının İncelenmesi, 13.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (01.05.2014-03.05.2014).
Poster
17. DURMAZ M., ÇELİK G., ÖZPANCAR N., Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Mesleki Farkındalığının Ve Mesleği Gelişimi İçin Yaptıkları Çalışmaların İncelenmesi, 13.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (01.05.2014-03.05.2014).
Poster
18. ÖZPANCAR N., ÇINAR PAKYÜZ S., EFE F., Hemşirelerde İş Doyumu İle Anksiyete, Depresyon Ve Uyku Sorunları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi, 13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi (05.10.2011-09.10.2011).
Sözlü Bildiri
19. ÖZPANCAR N., BOSTANOĞLU H., Hipertansiyonu Olan Hastalarda Yaşam Kalitesinin Belirlenmesi, 13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi (05.10.2011-09.10.2011).
Poster
20. ÖZPANCAR N., Metabolik Sendrom Ve Hemşirelik, 13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi (05.10.2011-09.10.2011).
Poster
21. ÖZPANCAR N., YILDIZ H., ÇİNAR GÖKDERE H., ÜNSAL AVDAL E., Üniversite Öğrencilerinin Kalp Hastalıklarından Korunmaya İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi, 12. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi (06.10.2010-10.10.2010).
Poster
22. YILDIZ H., ÖZPANCAR N., ÇİNAR GÖKDERE H., ÜNSAL AVDAL E., Üniversite Öğrencilerinin Metabolik Hastalıklardan Korunmaya İlişkin Beslenme Tutumlarının Değerlendirilmesi:Pilot Çalışma, 12. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi (06.10.2010-10.10.2010).
Poster
23. YILDIZ H., ÜNSAL AVDAL E., ÖZPANCAR N., ÇİNAR GÖKDERE H., SEZGİN S., DİRİK G., Okul - Hastane İşbirliği: “Diyabetik Ayak Bakım Yönergesi”, 46.Ulusal Diyabet Kongresi (12.05.2010-16.05.2010).
Sözlü Bildiri Erişim Linki
24. YILDIZ H., ÖZPANCAR N., ÜNSAL AVDAL E., ÇİNAR GÖKDERE H., Hemşirelik Öğrencileri Gözüyle Geriatrik Hastaya Verilen Bakımın Değerlendirilmesi, 4.Ulusal Yaşlı Sağlığı Kongresi (01.04.2010-04.04.2010).
Poster
25. ÇİNAR GÖKDERE H., YILDIZ H., ÖZPANCAR N., ÜNSAL AVDAL E., Üniversite Öğrencilerinin Yaşlı Bireylere Ve Onların Sorunlarına Duyarlılığı, 4.Ulusal Yaşlı Sağlığı Kongresi (01.04.2010-04.04.2010).
Poster
26. ÖZPANCAR N., Göğüs Hastalıkları Hemşireliği Temel Kursu (Hasta Eğitimi:İnhaler İlaçlar Ve Kullanımı), 35.Yıl Akciğer Günleri (06.03.2010-).
Davetli konuşmacı
27. ÖZPANCAR N., Hipertansiyona İnterdisipliner Yaklaşım (Yaşam Kalitesi), 11.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi (02.10.2009-).
Davetli konuşmacı
28. ÇİNAR GÖKDERE H., YILDIZ H., ÜNSAL AVDAL E., ÖZPANCAR N., Camdan Kadınlar, 11. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi (30.09.2009-04.10.2009).
Sözlü Bildiri
29. ÖZPANCAR N., VATANSEVER N., Kemik İliği Transplantasyonu Sonrası Hemşirelik Bakımının Önemi, 11. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi (30.09.2009-04.10.2009).
Poster
30. VATANSEVER N., ÖZPANCAR N., TUNA N., Post Lomber Ponksiyon Başağrısında Hemşirelik Uygulamaları, 11. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi (30.09.2009-04.10.2009).
Poster
31. YILDIZ H., ÜNSAL AVDAL E., ÖZPANCAR N., ÇİNAR GÖKDERE H., Yaşlı İstismarı, 11. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi (30.09.2009-04.10.2009).
Poster
32. ÖZPANCAR N., VATANSEVER N., AKANSEL N., AYDINOĞLU N., Hemşirelik 1. Sınıf Öğrencilerinin Hemşirelik Mesleği İle İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi, 6. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi (22.10.2008-25.10.2008).
Poster Erişim Linki
33. ÇİNAR GÖKDERE H., ÖZPANCAR N., YILDIZ H., ÖZYAZICIOĞLU N., Diyabetik Ayak Yarasında Magot Tedavisi, 2.Ulusal Evde Bakım Kongresi (20.04.2008-23.04.2008).
Poster
34. KANDEMİR D., KAYDUL N., ÖZPANCAR N., Uludağ Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Meslekte Braşlaşmaya İlişkin Bilgi Ve Düşünceleri, 6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (26.06.2007-29.06.2007).
Poster
35. ÖZPANCAR N., BOSTANOĞLU H., Hipertansiyon Ve Etkileyen Faktörler, 8.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi (13.09.2006-17.09.2006).
Poster
36. IŞIK Y., ZEREN A., ÖZGÜN F., TEMUR M., ÖZPANCAR N., Doktor Ve Hemşirelerin Hemşirelik Mesleği Hakkındaki Görüşleri, 5. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (20.04.2006-21.04.2006).
Poster
Yayın Hakemlikleri
1. Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi Endekste taranmıyor
2. NAMIK KEMAL TIP DERGİSİ, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi Endekste taranmıyor
Üyelikler
İç Hastalıkları Hemşireliği Derneği, Üye.